Dobře se o sebe starejte

Až poletíte letadlem, poslouchejte, co říká letuška.

„Nejdříve si sami nasaďte kyslíkovou masku a pak se teprve snažte někomu pomoct“

Je to logické. Jestli že se nám nedostává dechu, nemůžeme pro ostatní udělat nic.

Udělejte si čas na péči sami o sebe. Dopřejte si odpočinek, přečtěte si inspirativní knížku. Když se budete o sebe dobře starat, budete moci druhým dávat více.

Když někoho milujeme, děláme všechno proto, aby se mu dařilo co nejlépe. Láskyplně se o něj staráme a ze všech sil se snažíme, aby prospíval. Jde li nám o to, aby se našim dětem dostalo co nejlepšího vzdělání, nepošleme je přece do nejhorší školy v okolí. Chceme-li, aby byly naše děti zdravé a silné, nebudeme je krmit potravinami, které jsou plné umělých barviv, cukru a tuku.

Proto to samé dělejme i sami pro sebe. Díky lásce k sobě samým začneme respektovat sami sebe i ostatní. Vím, že milovat sama sebe je jednou z nejobtížnějších a zároveň nejdůležitějších výzev v životě. Milovat sama sebe, znamená milovat všechno, čím jsme – své skvělé, ale i chybující a omylné já. Když sami sebe přijmeme a naučíme se mít rádi i se svými nedostatky, učíme druhé, jak i oni mohou milovat sami sebe. Staneme se vzorem pro naše děti, rodinu, známé i přátelé.

Jsme to, co si myslíme. Všechno, čím jsme, vyvstává z našich myšlenek. Svými myšlenkami tvoříme náš svět. Buddha.

Gabriela Adlová
Pomáhá lidem pohnout se z místa. Nastartovat je k vlastní spokojenosti, k lepšímu zdraví a vztahům. Posunout je tam, kam chtějí. Umí pomoct, když člověk neví, co dělat a kam jít. Její výjimečnost je v umění empatie a talentu pomoct lidem.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.